POLITYKA UCZCIWOŚCI

POLITYKA UCZCIWOŚCI W KORZYSTANIU Z USŁUG ROYALISTICS

Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób, kiedy i dlaczego Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ROYALISTIK („ROYALISTIK”).
Polityka dotyczy wszystkich przypadków korzystania ze strony internetowej ROYALISTIK, www.royalistik.se oraz przy zakupie produktów ROYALISTIK. Do celów niniejszej polityki „ROYALISTICS” oznacza „ my ” lub „ nasze ”; ONFLAKE AB, org. nie. 559307-6440

ROYALISTIK jest odpowiedzialny za dane osobowe w zakresie wszelkiego przetwarzania danych osobowych i innych informacji, które podajesz podczas korzystania z witryny www.royalistik.se lub którejkolwiek z usług ROYALISTIK. ROYALISTIK zawsze przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679) („ RODO ”), a także zgodnie z innymi obowiązującymi szwedzkimi przepisami, regulacjami itp., które mają zastosowanie do naszej przetwarzanie danych osobowych.

Twoja prywatność i ochrona Twojej prywatności są dla nas ważne. Z tego powodu zbieramy jak najmniej danych osobowych. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, przetwarzanie to obejmuje jak najmniej takich danych osobowych i tylko te, które są nam niezbędne, abyśmy mogli świadczyć Ci nasze usługi lub dla których mamy inne uzasadnione interesy.

Dane osobowe

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można bezpośrednio lub pośrednio powiązać ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Inne informacje, takie jak zainteresowania i preferencje, mogą stanowić dane osobowe, na przykład jeśli są powiązane z identyfikacją informacji o Tobie.

Jakie dane osobowe przetwarza ROYALISTICS?

ROYALISTICS „przetwarzanie danych osobowych jest bardzo ograniczone. Zawsze staramy się przetwarzać jak najmniej danych osobowych. W celach, które zostaną określone w dalszej części niniejszej polityki, ROYALISTIK będzie przetwarzać tylko Twój adres e-mail i Twój numer IP , a także informacje wymienione podczas zakupu produktów, takie jak imię i nazwisko, e-mail i adres. (w niniejszej polityce łącznie określane jako „Dane osobowe”).

Jak przetwarzamy dane osobowe

Nasza działalność ma na celu ułatwienie klientom codziennego życia poprzez oferowanie produktów z całego świata. aby kupić nasze produkty, musisz mieć ukończone 18 lat.

Ciasteczka

Plik cookie to mały plik danych, który nasza witryna umieszcza na dysku twardym użytkownika. Nasze pliki cookie zawierają informacje techniczne, takie jak numery IP i dane statystyczne, których używamy do świadczenia usług. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania informacji, które wcześniej nam przekazałeś, w postaci Twojego adresu e-mail. Nasze pliki cookie nie mogą odczytywać danych z Twojego dysku twardego ani odczytywać plików cookie utworzonych z innych witryn.

Jeżeli podczas korzystania ze strony ROYALISTIK jesteś zalogowany na swoje konto Facebook lub Google+, informacje mogą być przesyłane za pomocą plików cookie do Facebooka lub Google z informacjami o tym, jak korzystasz ze strony ROYALISTIK. Może to prowadzić do gromadzenia przez Facebook i/lub Google Twoich danych osobowych, dlatego obowiązują ich warunki użytkowania i polityka prywatności
(są one dostępne pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/privacy/explanation : // zasady. google.com/privacy?hl=pl&gl=se).
Jeśli nie chcesz, aby taki transfer miał miejsce, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku i/lub Google+.

Zanim zaczniemy zbierać pliki cookie, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na to przetwarzanie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce, możesz również wybrać, kiedy i w jaki sposób ma być możliwe przetwarzanie plików cookies.Należy jednak pamiętać, że wyłączenie przez nas możliwości przetwarzania plików cookie może mieć wpływ na korzystanie ze strony internetowej ROYALISTIK

Cel leczenia

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia jak najlepszych usług i zapraszania Cię do jakichkolwiek ankiet wśród klientów oraz do kontaktu w przypadku otrzymania rabatu, udziału w konkursie i wygrania go itp.

Podstawa prawna leczenia

Zawsze staramy się przetwarzać jak najmniej danych osobowych. Ograniczona ilość danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, jest niezbędna, aby móc świadczyć Ci nasze usługi. Zawsze staramy się minimalizować przetwarzanie zarówno pod względem ilości danych osobowych, jak i czasu przechowywania Twoich danych osobowych. Wszystkie informacje określone w zamówieniu przechowujemy przez 3 lata w celu kontynuacji zadań i wyżej wymienionych powodów („ Dane osobowe ”), po czym wszystkie informacje o osobach są usuwane z naszej bazy danych.

Zgodnie z powyższym zawsze zapewniamy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych i stale oceniamy te interesy, aby upewnić się, że nie ograniczają one Twojego interesu w ochronie Twojej prywatności i poufności. Aby zapewnić podstawę dla przeprowadzanych przez nas statystyk i analiz, musimy wiedzieć, ile osób korzystało z naszych usług.

Ochrona i przechowywanie danych osobowych

Wszystkie informacje, które podajesz na stronie ROYALISTIK są chronione przez ROYALISTIK. Przyjęliśmy i stale aktualizujemy procedury bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych osobowych.

Korzystamy z serwerów firm trzecich zlokalizowanych w Europie. Twoje Dane Osobowe są chronione zarówno środkami technicznymi, jak i organizacyjnymi, które obejmują ochronę danych, taką jak zapory sieciowe i szyfrowanie danych. Czasami do administrowania naszą stroną internetową korzystamy z usług stron trzecich. W takich przypadkach Dane Osobowe są przechowywane przez tę stronę trzecią. Współpracujemy tylko z zaufanymi partnerami i stawiamy wysokie wymagania osobie, z którą współpracujemy, aby spełniała nasze wymagania bezpieczeństwa.

Odbiorca danych osobowych

Nigdy nie przekażemy Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że takie przetwarzanie jest wyraźnie wymagane lub zatwierdzone przez Ciebie - oddzielnie lub zgodnie z niniejszą polityką.

Dla ROYALISTICS niezwykle ważne jest, aby móc zagwarantować satysfakcjonujące bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych.Przekazywanie Danych Osobowych odbywa siędlatego tylko po starannym rozważeniu i przy zastosowaniu odpowiednich umów asystenta danych osobowych. Niektórzy z naszych partnerów nie mają siedziby w UE/EOG. W takim przypadku jednak zawsze z wyprzedzeniem zapewniamy, że przekazywanie Twoich Danych Osobowych odbywa się w sposób gwarantujący i zapewniający taki sam poziom ochrony, jak gdyby Dane Osobowe były przetwarzane na terenie UE/EOG. Robimy to, zawierając standardowe klauzule umowne zgodne z RODO lub w inny sposób zapewniając, że istnieje podstawa prawna do przeniesienia zgodnie z RODO.

Twoje prawa do otrzymywania informacji, poprawiania lub usuwania itp.

Zawsze masz prawo do otrzymania wyciągu z danych osobowych przetwarzanych przez ROYALISTIK na Twój temat. Jeśli chcesz otrzymać taki wyciąg lub chcesz poprawić nieprawidłowe informacje lub informacje, możesz skontaktować się z nami przez e-mail lub zadzwonić do naszego działu obsługi klienta. Kontaktując się z nami, ROYALISTIK może również pomóc Ci w przeniesieniu Twoich Danych Osobowych do innego administratora danych osobowych, jeśli sobie tego poprosisz, i/lub usunięciu informacji o Tobie i/lub o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej ROYALISTIK.

Mamy nadzieję, że wszystkie kwestie dotyczące przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych mogą zostać skutecznie rozwiązane poprzez komunikację między nami, ale zawsze masz prawo skontaktować się z Inspektoratem Danych w celu wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych. Informacje kontaktowe Datainspektionen są dostępne na stronie www.datainspektionen.se.

Marketing SMS i powiadomienia (jeśli dotyczy):

Wprowadzając swój numer telefonu przy kasie i inicjując zakup, zgadzasz się, że możemy wysyłać Ci wiadomości tekstowe (w sprawie zamówienia, w tym porzucone działania koszyka) i SMS-owe oferty marketingowe. SMS-y marketingowe nie przekraczają 5 miesięcznie. Możesz się wyrejestrować, odpowiadając STOP. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie wiadomości i danych.

Aktualizacje

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana bez powiadomienia. Powiadomimy Cię o istotnych zmianach lub aktualizacjach za pomocą jasnych informacji na naszej stronie internetowej.

Informacje kontaktowe

ONFLAKE AB, org. nie. 559307-6440

Engelbraktsvägen 28
17751 Järfälla

e-mail: support@royalistik.se

Niniejsze zasady wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

.