INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY FÖR ANVÄNDNING AV ROYALISTIK TJÄNSTER

Den här policyn förklarar hur, när och varför dina personuppgifter behandlas av ROYALISTIK  (”ROYALISTIK”). 
Policyn gäller för all användning av ROYALISTIK:s hemsida, www.royalistik.se samt vid köp av ROYALISTIK:s  produkter. Vid tillämpningen av denna policy avses med ”ROYALISTIK”, ”vi” eller ”vår”; ONFLAKE AB , org. nr. 559307-6440

ROYALISTIK är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter och annan information som du lämnar när du använder www.royalistik.se eller någon av ROYALISTIK:s tjänster. ROYALISTIK behandlar alltid personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (”GDPR”), liksom i enlighet med annan svensk gällande lagstiftning, förordning etc. som är tillämplig på vår behandling av personuppgifter.

Din integritet och skyddet av ditt privatliv är viktig för oss. Av den anledningen samlar vi in så få personuppgifter som möjligt. I den mån vi behandlar personuppgifter om dig omfattar denna behandling så få sådana personuppgifter som möjligt, och bara sådana som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig eller som vi har andra motiverade intressen för.

Personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person. Detta är till exempel namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Andra uppgifter, som till exempel intressen och preferenser kan utgöra personuppgifter, exempelvis om de kopplas till identifierande uppgifter om dig.

Vilka personuppgifter behandlar ROYALISTIK?

ROYALISTIK:s behandling av personuppgifter är mycket begränsad. Vi strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. För de ändamål som kommer att anges längre ner i denna policy kommer ROYALISTIK endast att behandla din e-postadress och ditt IP-nummer samt information som nämns under köp av produkter som, namn, e-post och adress. (i denna policy gemensamt benämnt ”Personuppgifter”).

Hur behandlar vi personuppgifter

Vår verksamhet syftar till att underlätta kundens vardag genom att erbjuda produkter från hela världen. för att köpa av våra produkter måste man därför vara över 18 år gammal.

Cookies

En cookie är en liten datafil som vår hemsida placerar på din hårddisk. Våra cookiefiler innehåller tekniska uppgifter såsom IP-nummer och statistikdata som vi använder för att utföra tjänsterna. Cookies kan även användas för att komma ihåg uppgifter som du tidigare har angett till oss,i form av din e-postadress. Våra cookies kan inte läsa av data från din hårddisk eller läsa av cookiefiler som skapats från andra hemsidor.

Om du är inloggad på ditt Facebook- eller Google+-konto medan du använder ROYALISTIK:s hemsida kan information komma att överföras via cookies till Facebook eller Google med information om din användning av ROYALISTIK:s hemsida. Det kan leda till att Facebook och/eller Google samlar in personuppgifter om dig, varför deras användarvillkor och integritetspolicys blir tillämpliga 
(dessa finns via https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se). 
Om du inte vill att sådan överföring ska ske ber vi dig att logga ut från ditt Facebook- och/eller Google+ konto.

Innan vi börjar samla in cookies kommer vi att be dig att samtycka till denna behandling. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du även välja när och hur behandlingen av cookies ska vara möjlig. Observera dock att din användning av ROYALISTIK:s hemsida kan påverkas om du väljer att inaktivera möjligheten för oss att behandla cookies och att vissa funktioner kanske inte kommer att fungera korrekt.

Ändamålet med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att leverera så bra tjänster som möjligt och bjuda in dig till eventuella kundundersökningar och för att kontakta dig om du har erhållit en rabatt, deltagit i och vunnit en tävling m.m.

Laglig grund för behandlingen

Vi strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. Den begränsade mängdpersonuppgifter som vi behandlar om dig är nödvändig för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Vi strävar alltid efter att minimera behandlingen både avseende mängden personuppgifter och tiden som vi lagrar dina personuppgifter. Vi sparar alla uppgifter som anges i en beställning i 3 år i syfte av uppföljning av uppdrag samt tidigarenämnda skäl (”Personuppgifter”), därefter raderas alla peson uppgifter från vår databas.

I enlighet med ovan säkerställer vi alltid att vi har ett berättigat intresse för att behandla dina Personuppgifter och vi utvärderar kontinuerligt dessa intressen för att säkerställa att de inte inskränker ditt intresse av skydd för din integritet och sekretess. För att säkerställa underlaget för den statistik och de analyser vi genomför behöver vi veta hur många som har använt våra tjänster.

Skydd och lagring av personuppgifter

All information som du lämnar på ROYALISTIK:s hemsida skyddas av ROYALISTIK. Vi har vidtagit, och uppdaterar kontinuerligt,säkerhetsrutiner för att säkerställa att de personuppgifter vi lagrar är säkra.

Vi använder oss av tredjepartsservrar lokaliserade i Europa. Dina Personuppgifter är skyddade både genomtekniska och organisatoriska åtgärder, vilket innefattar dataskydd såsom brandväggar och datakryptering. Ibland använder vi tredjepartstjänster för administration av vår hemsida. I sådana fall lagras Personuppgifter hos denna tredje part. Vi samarbetar enbart med betrodda partners och ställer höga krav på att den vi samarbetar med uppfyller våra krav på säkerhet.

Mottagare av personuppgifter

Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till tredje part, så till vida sådan behandling inte är uttryckligen begärd eller godkänd av dig – antingen separat eller i enlighet med denna policy.

För ROYALISTIK:s del är det ytterst viktigt att kunna garantera betryggande säkerhet för dina Personuppgifter.Överföring av Personuppgifter utförs därför endast efter noggrann övervägning och med lämpliga personuppgiftsbiträdesavtal på plats. Vissa av våra samarbetspartners är inte etablerade inom EU/EES. När så är fallet säkerställer vi dock i förväg alltid att överföringen av dina Personuppgifter sker på ett sätt som garanterar och säkerställer samma skyddsnivå som om Personuppgifterna behandlades inom EU/EES. Det gör vi genom att ingå standardavtalsklausuler i enlighet med GDPR, eller på annat sätt se till att det finns en rättslig grund för överföringen i enlighet med GDPR.

 

Dina rättigheter att erhålla information, rättelse eller radering etc.

Du har alltid rätt att erhålla ett utdrag på de personuppgifter som ROYALISTIK behandlar om dig. Om du vill få ett sådant utdrag, eller om du önskar korrigera felaktig information eller uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på mail eller ring till vår kundtjänst. Genom att kontakta oss kan ROYALISTIK även hjälpa dig att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om du så skulle begära, och/eller radera information om dig och/eller om din användning av ROYALISTIK:s hemsida.

Vår förhoppning är att alla frågor rörande vår behandling av dina Personuppgifter kan lösas effektivt genomkommunikation mellan oss. Men du har alltid rätt att vända dig til lDatainspektionen för att göra en invändning rörande vår behandling av dina Personuppgifter. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på www.datainspektionen.se.

SMS marknadsföring och anmälningar (om tillämpligt):

Genom att du anger ditt telefonnummer i kassan och initiera ett köp godkänner du att vi kan skicka dig textmeddelanden (för din beställning, inklusive övergivna kundvagnsåtgärder) och textmarknadsföringserbjudanden. Textmarknadsmeddelandena överstiger inte 5 per månad. Du kan avregistrera dig genom att svara på STOP. Meddelande och datahastigheter kan gälla.

 

Uppdateringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Vi kommer att underrätta dig om väsentliga ändringar eller uppdateringar genom tydlig information på vår hemsida.

 

Kontaktinformation

ONFLAKE AB, org. nr. 559307-6440

Engelbraktsvägen 28
17751 Järfälla

e-post: support@royalistik.se

Denna policy träder ikraft den 1 Januari 2019