FOTOGUIDE

Vi genomför kvalitetskontroller under hela processen. Om det av någon anledning finns ett problem med det fotot du har skickat kommer vårt team att höra av sig och begära ett nytt foto från dig.

  • Foto tagen i rak vinkel, med hakan pekande rakt eller något uppåt.

  • Foto av hög kvalitet, inte pixlat, med alla ansiktsdrag synliga när du zoomar in.  • Försök att fånga in rätt vinkel för att passa på den valda mallen. Ju högre upplösning, desto bättre slutresultat!

Observera att revidering innefattar inte följande:

- Ögon: Vi kan inte be konstnären att öppna stängda ögon
- Läppar: Vi kan inte ändra formen på läppar för att t.ex. lägga till ett leende
- Färg på kostym eller bakgrund: Vi ändrar inte kostym färgen eller bakgrund. Sådana ändringar ingår i endast skräddarsydda porträtt prisklassen.
- Du kan inte välja att lägga till saker, det är ingen ändring utan ett tillägg. Tillägg är möjligt men ingår inte i samma prisklass.
- Endast en ny bild kan skickas per ingående person i tavlan